• religia

    Mózg a religia

    Związek między funkcjonowaniem mózgu a odczuciami religijnymi został zauważony już pod koniec XIX

    >>>