• mózg

    Reakcja stresowa

    Udział w przebiegu reakcji stresowej hormonu kortykoliberyny, miejsca sinawego, układu dopaminergicznego

    >>>