• logo wikipedii

    Motywacje Wikipedystów

    Kilka lat temu sama byłam bardzo aktywną Wikipedystką, mogłabym więc powiedzieć od siebie co mnie

    >>>