Jak zbadać swoją osobowość?

kwestionariusz
kwestionariusz

Opublikowany: 20-04-2019

Przejście testu osobowości to dobry sposób na lepsze poznanie samego siebie, w tym swoich mocnych i słabych stron. Darmowe testy, jakie można znaleźć w internecie trzeba jednak traktować z przymrużeniem oka, a skorzystanie z profesjonalnego testu dotychczas wymagało wizyty u psychologa. Alternatywą jest nowy polski test PERSO.IN. 

Psycholodzy korzystają z różnych modeli osobowości i różnych kwestionariuszy. Do najbardziej popularnych należą MMPI-2, który ocenia osobowość na 10 skalach klinicznych i ponad 30 podskalach oraz kwestionariusz NEO-PI-R, który bada osobowość w tzw. modelu Wielkiej Piątki. Obejmuje on pięć obszarów osobowości: neurotyczność / stabilność emocjonalną, ekstrawersję / introwersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność. Testy te zostały wielokrotnie przebadane i cechują się wysoką tzw. trafnością i rzetelnością. Oznacza to, że mierzą właśnie to, co miały w założeniu mierzyć (trafność) a ich wyniki są dokładne i powtarzalne (rzetelność). Do przeprowadzania tych testów uprawnione są tylko osoby z wykształceniem psychologicznym.

Testy osobowości można również znaleźć w internecie i bezpłatnie samodzielnie je przeprowadzić. Najbardziej popularnym jest test MBTI, zwany też jungowskim testem osobowości, który przyporządkowuje każdego do jednego z 16 typów osobowości. Badania i analizy statystyczne wskazują jednak, że trafność i rzetelność tego testu nie są wystarczające (1), dlatego nie można go traktować na równi z profesjonalnymi testami psychologicznymi.

Niedawno pojawił się jeszcze jeden profesjonalny test, warty uwagi – PERSO.IN. Jest to test osobowości stworzony przez polskich psychologów, o wysokiej trafności i rzetelności. Badanie polega na wypełnieniu przez internet kwestionariusza, na podstawie którego powstaje tzw. Raport Osobisty, który następnie omawiany jest wspólnie ze specjalistą. Ostatnio sama przeszłam ten test osobowości i pokażę poniżej jak wygląda taki raport.

PERSO.IN mierzy funkcjonowanie człowieka w pięciu obszarach. Są to:

 • People / Ludzie – Obszar ten skupia się na postawie przyjmowanej względem innych ludzi. Dotyczy zaufania, prostolinijności, altruizmu, ustępliwości, a także skromności czy wrażliwości na potrzeby innych.
 • Experiences / Doświadczenia – Obszar ten pozwala sprawdzić jak bardzo otwarty jesteś na różnego rodzaju doświadczenia. Zarówno te wewnętrzne (jak wyobrażenia, emocje i uczucia, wyznawane zasady i wartości), jak i te zewnętrzne (piękno i estetyka, podejmowane aktywności oraz nowe idee).
 • Responsibilities / Obowiązki – Obszar ten dotyczy nastawienia do pojawiających się zobowiązań. Określa Twoją wiarę we własne umiejętności, dążenie do osiągnięć, skłonność do porządku oraz przestrzegania zasad, a także samodyscyplinę oraz rozwagę przed podjęciem działań.
 • Stimulators / Stymulatory – Obszar, na bazie którego można określić jak dużo doznań potrzebujesz. Dotyczy nie tylko poszukiwania wrażeń, ale także podejmowania aktywności oraz ilości kontaktów z innymi.
 • Obstacles / Trudności – Obszar ten pozwala zobaczyć jak często doświadczasz problemowych sytuacji w codziennym życiu. Dotyczy skłonności do odczuwania lęku, stresu, zdenerwowania, smutku, wstydu oraz zdolności kontrolowania pragnień.

Na początek otrzymujesz swój ogólny wynik w pięciu obszarach.

test osobowości perso.in

Następnie raport wskazuje szczegółowe wyniki z każdego z obszarów.

test psychologiczny perso.in

Każdy obszar składa się z kilku podskal. Na przykład obszar Experiences / Doświadczenia wskazuje poziom skłonności do fantazjowania, wrażliwości estetycznej, emocjonalności i uczuciowości, otwartości na nowości, zainteresowania nowymi ideami oraz otwartości na różnorodne zasady i wartości.

test osobowości perso.in

Raport pokazuje też możliwe przewagi i ryzyka w każdym z obszarów oraz daje praktyczne wskazówki na co zwrócić uwagę w pracy zawodowej albo komunikacji z innymi i jak najlepiej wykorzystać swoje cechy osobowości.

test psychologiczny perso.in

To jeszcze nie wszystko. Raport Osobisty przedstawia również Style Funkcjonowania. Jest ich 10 i każdy z nich oparty jest na wyniku z dwóch obszarów:

 • Styl emocjonalności – Opisuje reakcje na pojawiające się emocje oraz sposób, w jaki są one okazywane. Wyróżnia ludzi nie tylko pod kątem ekspresji emocji, ale również siły ich przeżywania. Łączy obszar Stymulatorów i Trudności.
 • Styl interakcji – Opisuje sposób, w jaki osoba wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Dotyczy również zapotrzebowania na kontakty społeczne i łączy obszar Stymulatorów i Ludzi.
 • Styl zainteresowań – Na podstawie tego stylu można określić rodzaje zainteresowań, w których dobrze czują się osoby z taką osobowością. Łączy obszar Stymulatorów i Doświadczeń.
 • Styl dążenia do celu – Opisuje stopień, w jakim osoba jest zdyscyplinowana i wytrwała w dążeniu do celu. Przejawia się również w relacjach społecznych i określa gotowość do dbania o potrzeby innych lub skupienie na swoim celu. Łączy obszar Obowiązków i Ludzi.
 • Styl reagowania na złość – Skupia się na sile odczuwanej złości i gotowości do okazywania gniewu oraz określa sposoby radzenia sobie z tymi emocjami. Łączy obszar Trudności i Ludzi.
 • Styl postaw – Dotyczy zasad, którymi kieruje się jednostka w społeczeństwie. Określa przywiązanie do tradycji i wartości oraz postawy przyjmowane względem innych ludzi. Łączy obszar Doświadczeń i Ludzi.
 • Styl samokontroli – Określa zdolność do zapanowania nad swoimi pragnieniami czy zachowaniami. Łączy obszar Trudności i Obowiązków.
 • Styl uczenia się – Określa zainteresowanie nauką oraz preferowane podejście do zdobywania wiedzy. Dotyczy również motywacji do rozwoju oraz wytrwałości w dążeniu do postawionych celów. Łączy obszar Doświadczeń i Obowiązków.
 • Styl aktywności – Określa stopień doznawanej energii oraz żywiołowości. Dotyczy również tego, jak szybko osoba podejmuje różne działania i łączy obszary Stymulatorów i Obowiązków.
 • Styl obronny – Opisuje sposoby radzenia sobie z problemami. Określa zarówno podejście, jak i działania, które w sytuacjach zagrażających podejmują osoby z danym stylem. Łączy obszar Trudności i Doświadczeń.

Raport opisuje cztery odmienne warianty każdego ze stylów i przedstawia, który wariant najlepiej opisuje twoje funkcjonowanie.

test psychologiczny perso.in

Na koniec dostajesz link do swojego Raportu Komunikacyjnego. To skrócony opis twojej osobowości, przeznaczony dla innych osób, na przykład współpracowników albo przełożonych. Możesz im go udostępnić, aby wiedzieli jak najlepiej się z tobą komunikować i jak cię motywować.

Jak przejść test osobowości PERSO.IN? W pierwszym kroku należy wybrać swojego Trenera na stronie perso.in/trenerzy. To z nim ustalasz czy omówienie wyników odbędzie się osobiście czy zdalnie oraz czy chcesz pracować indywidualnie, czy grupowo, np. ze współpracownikami i przełożonymi. Koszt dla osoby indywidualnej wynosi ok. 300 – 400 zł. Następnie dostajesz klucz dostępu do testu, którego wypełnienie zajmuje ok. 20 minut i umawiasz się na omówienie jego wyników. Rozmowa w moim przypadku trwała godzinę. Jest to dobra okazja na dyskusję ze specjalistą o swoich cechach osobowości, zastanowienie się nad różnymi aspektami, swoimi mocnymi i słabymi stronami, i nad tym jak można wykorzystać swoje cechy w komunikacji z innymi, pracy zawodowej i życiu codziennym.

1) Boyle G. Myers‐Briggs Type Indicator (MBTI): Some Psychometric Limitations. Australian Psychologist, March 1995, 71-74. (pdf)

Autor: Maja Kochanowska

Jeśli uważasz, że ten artykuł jest wartościowy, możesz podziękować mi, kupując symboliczną kawę. Postaw mi kawę na buycoffee.to Dziękuję :)

Dodaj komentarz