Na czym polega psychoterapia i kiedy jest konieczna?

stres
stres

Opublikowany: 25-11-2021

Psychoterapia poznawczo-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna, systemowa… czym różnią się te rodzaje psychoterapii i czy każdy problem wymaga terapii psychologicznej?

Każdy z nas czasem spotyka się w życiu z trudnymi sytuacjami. Doświadczamy stresu w pracy albo ją tracimy, mamy problemy rodzinne, takie jak rozwód, zdrada czy konflikt z rodzicami, umiera bliska nam osoba… Bywa, że nie radzimy sobie ze stresem wynikającym z dużych zmian w naszym życiu, takich jak pierwsza praca albo narodziny dziecka. Czasem zastanawiamy się, jak pomóc bliskiej osobie, która na przykład jest uzależniona od alkoholu albo myśli o samobójstwie. W takich sytuacjach warto udać się po poradę do psychologa. Niekoniecznie musi być to psychoterapeuta, ponieważ nie każda osoba doświadczająca trudności w życiu, musi przejść psychoterapię.

Poradnictwo psychologiczne jest usługą właśnie dla osób, które chcą rozwiązać konkretne, aktualne problemy życiowe. Psycholog może wskazać skuteczne sposoby na stres, wytłumaczyć jak poradzić sobie z konfliktem z inną osobą i pomóc w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji. Wielu osobom wystarczy maksymalnie kilka spotkań z psychologiem, aby poradzić sobie z problemami.

U niektórych osób konieczna będzie jednak terapia u psychoterapeuty. Dotyczy to osób, których problemy są długotrwałe i mogą wynikać z utrwalonych schematów ich zachowania i przeżywania. Psychoterapia jest też metodą leczenia zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, uzależnienia i inne.

To, czy u danej osoby konieczna jest psychoterapia, może stwierdzić psychoterapeuta na pierwszej, konsultacyjnej wizycie. Bywa też, że psychoterapię zaleca psycholog, do którego udamy się po poradę.

Częścią psychoterapii jest psychoedukacja, zatem psychoterapeuta również może wskazać dobre metody na stres, wyjaśnić na czym polegają objawy danego zaburzenia psychicznego czy też nauczyć lepszych sposobów komunikacji. Jednak psychoterapia jest też czymś więcej. Korzystając z technik danego rodzaju (nurtu) psychoterapii, terapeuta pomaga dotrzeć do źródeł problemów w funkcjonowaniu, zrozumieć i zmienić mechanizmy zachowania.

Główne nurty psychoterapii

Jedną z najbardziej popularnych i najbardziej przebadaną pod względem skuteczności metodą psychoterapii jest terapia poznawczo-behawioralna. Terapia ta ma na celu pomóc w zrozumieniu nieadaptacyjnych sposobów myślenia i zmienić je na bardziej obiektywne, co doprowadzi do zmian w nastroju i zachowaniu.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą krótkoterminową, to znaczy trwa zwykle od kilkunastu do kilkudziesięciu sesji.

Innym popularnym nurtem jest psychoterapia psychodynamiczna. Wywodzi się ona z koncepcji psychoanalitycznych Zygmunta Freuda i zakłada, że naszym życiem sterują w dużej mierze nieuświadomione mechanizmy działania, potrzeby i nierozwiązane konflikty wewnętrzne. Celem terapii jest dotarcie do nieuświadomionych aspektów psychicznych i ich przepracowanie.

W podejściu humanistyczno-egzystencjalnym zakłada się natomiast duża rolę samoświadomości i samorealizacji. W terapii tej psychoterapeuta zapewnia klientowi bezwarunkową akceptację i empatię i pomaga w zrozumieniu samego siebie i dążeniu do rozwoju.

Psychoterapia integracyjna łączy te i inne nurty. Terapeuta pracujący w tym nurcie podchodzi do klienta w bardzo indywidualny sposób i stosuje różnorodne techniki psychoterapeutyczne.

Terapia systemowa skupia się natomiast na relacjach panujących między członkami systemów rodzinnych i może być zalecana w przypadku konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych u dziecka czy kryzysów rodzinnych, takich jak przewlekła choroba albo śmierć jednego z członków rodziny.

Jednym osobom może bardziej odpowiadać praca w jednym nurcie, a dla innych bardziej odpowiednie będzie inne podejście terapeutyczne. Duże znaczenie dla skuteczności terapii ma też relacja z psychoterapeutą. Ważne jest, aby klient swobodnie się czuł i miał zaufanie do swojego terapeuty. Dlatego warto jest postarać się dobrze wybrać swojego psychoterapeutę. W serwisie Sensly można wyszukać terapeutę na podstawie nurtu psychoterapii, w którym pracuje, jego płci i specjalizacji. Na stronie znajduje się też krótka ankieta, która pomaga dopasować specjalistę do danego problemu.

Autor: artykuł sponsorowany

Dodaj komentarz